Ekonomika 28. dubna 2018   15:55  |  redakce

Pravda o Slovákoch. Takmer polovica slovenských manažérov je ochotná dať úplatok

ilustračné foto / unsplash.com
Takmer polovica slovenských manažérov je ochotná dať úplatok s cieľom získať alebo udržať kontrakt v období ekonomického poklesu. Celosvetový priemer je pritom 13 %. Osem z desiatich opýtaných Slovákov je tiež pripravených bojovať o zákazky neférovo.

Vyplýva to z medzinárodného prieskumu spoločnosti EY Global Fraud Survey, ktorý je zameraný na podvody a korupciu. Z prieskumu vyplynulo, že zatiaľ čo v rozvinutých krajinách považuje korupciu za problém iba 20 % manažérov, v strednej a východnej Európe je to 47 % a v Latinskej Amerike až 74 % opýtaných. Na Slovensku vidí v korupcii riziko pre podnikanie 54 % manažérov a spoločne s Českou republikou sa tak v tejto oblasti pohybujú na vrchole rebríčka európskych štátov. "Firmy si riziká korupcie a podvodov a význam etiky a integrity vo svojom podnikaní veľmi dobre uvedomujú. Prieskum EY však ukazuje, že firmy veľmi často nedokážu tento postoj zaviesť do každodenného života," skonštatoval Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.
Výsledky prieskumu tiež ukázali, že s cieľom získať alebo udržať si kontrakt v období ekonomického poklesu je pripravených podplácať 44 % slovenských respondentov. Horší výsledok zaznamenala iba Saudská Arábia (54 %) a Malajzia (46 %). V Česku pritom táto hodnota dosahuje 12 % a celosvetový priemer je 13 %.

Až 82 % opýtaných manažérov zo Slovenska je ochotných využiť niektorú z foriem neetických praktík ako sú úplatky, drahé darčeky alebo výlety za zábavou. SR sa umiestnila v tejto kategórii globálne na prvom mieste. Priemer pre strednú a východnú Európu je pritom 40 %, v západných krajinách len 29 %.

Slovensko však skončilo pozitívne v znalosti všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Na Slovensku uvádza jeho dobrú znalosť 74 % respondentov, čo je šiesty najlepší výsledok spomedzi všetkých krajín v prieskume.

O bežnom výskyte korupcie v podnikaní je presvedčených 66 % slovenských manažérov, čo je vysoko nad priemerom sledovaných krajín (38 %). SR sa tak v tejto kategórii zhoršila od roku 2014 o desať percentuálnych bodov. Evidenciu spáchaného podvodu ale potvrdzujú len 4 % slovenských a 6 % českých firiem. "Nízky počet odhalených podvodov v českých a slovenských firmách nie je dôkazom vyššej integrity. Naopak, ukazuje, že naše firmy stále nevedia podvody správne detekovať," vysvetlil Tomáš Kafka, partner oddelenia investigatívnych služieb a riešenia sporov spoločnosti EY pre Českú a Slovenskú republiku.
Podniky zaradené medzi firmy s najvyššou mierou etiky dosahujú podľa prieskumu o 10 % lepšie ekonomické výsledky ako priemer. V tom sa slovenské firmy nelíšia od svetového trendu, pretože význam integrity uznáva 94 % slovenských firiem. To však kontrastuje s ochotou podplácať v boji o zákazky.

Prieskum pre EY vykonala globálna výskumná agentúra Ipsos MORI, ktorá od októbra 2017 do januára 2018 uskutočnila v 55 krajinách alebo regiónoch sveta 2550 telefonických alebo osobných rozhovorov s manažérmi vybraných veľkých spoločností. Do prieskumu boli zaradení vrcholoví manažéri, ktorí majú na starosti boj proti podvodom.

Témy: úplatky
Ďalšie články
Reklama
Reklama